قوانین و مراحل پذیرش و چاپ مقاله:

۱ – مقاله بايد ويراستاري محتوايي و ادبي داشته باشد در غير اين صورت با مشاهده ضعف در محتوا و ادبيات متن، دفتر نشريه از پذيرش مقاله معذور است.

۲- تنها آن دسته از مقالات که توسط سردبیر جهت ارسال به داوري، مناسب تشخيص داده شوند، به هیئت تحریریه ارسال می شوند.

۳- پس از چاپ مقاله یک نسخه از نشریه، به هريك از نويسندگان اهدا خواهد شد.

۴- مقالات برگرفته از رساله يا پايان نامه دانشجويان با نام استاد راهنما یا مشاوران و دانشجو به صورت توأم با مسئوليت استاد راهنما منتشر ميشود يا بر اساس توافق میان نويسندگان تقدم و تأخير متفاوتي در درج نام نويسندگان لحاظ خواهد شد.

۵- دوفصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ ميدارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي معذور است.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.